Miejskie Przedszkole nr 46 w Katowicach

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

 

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Informujemy, że rekrutacja na wolne miejsca w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Katowicach na rok szkolny 2016/2017  rozpocznie się w dniu 10.03.2016r. od godziny 8.00 i potrwa do dnia 25.03.2016r do godziny 16.00.

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola, którzy chcą, by ich dziecko w roku szkolnym 2016/2017 pozostało w tym samym  przedszkolu wypisują pisemną Deklarację pozostania w przedszkolu na rok szkolny 2016/2017.

Stosowny formularz  deklaracji należy odebrać w  kancelarii przedszkola za potwierdzeniem odbioru.

Wypełnioną deklarację należy osobiście dostarczyć do kancelarii przedszkola najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

  Uwaga! Niezłożenie Deklaracji we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dalszej edukacji - szczegóły w zakładce REKRUTACJA 2016-2017

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Dyżury Miejskich Przedszkoli w Katowicach w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2015-2016 - szczegóły na stronie internetowej :

http://katowice.eu/Documents/Edukacja/PRACA%20MP%20W%20WAKACJE%20rok%20szkolnym%202015-2016.pdf


photo

Czwartek 26.05.2016

Ilość odwiedzin: 312239